Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΙΜΙΤΣ!

Απο το ΒΗΜΑ της 21/2/2008:(Καντε κλικ στην εικονα,για να δειτε τα 5 ονοματα Νιμιτς)

O λόκληρο το κείμενο της πρότασης Νίμιτς έχει ως εξής:

Σε συνέχεια των συζητήσεων οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995 η ακόλουθη δέσμη αντιλήψεων παρουσιάζεται στα Μέρη (το Πρώτο Μέρος αντιπροσωπευόμενο από τον πρέσβη Βασιλάκη- «Πρώτο Μέρος»και το Δεύτερο Μέρος αντιπροσωπευόμενο από τον πρέσβη Ντιμιτρόφ - το «Δεύτερο Μέρος») ως πρόταση για τη διευθέτηση του θέματος του «ονόματος» και των σχετικών.

Ι Τα Μέρη θα εκφράσουν την προθυμία τους να λύσουν τη διαφορά σχετικά με το θέμα του «ονόματος» σε πνεύμα σχέσεων συμβιβασμού και φιλίας, έχοντας υπ΄ όψιν το ύψιστο συμφέρον για ειρήνη και ασφάλεια μεταξύ τους και στην περιοχή.

ΙΙ Θα ζητηθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να αναφέρει στο Συμβούλιο Ασφαλείας τα συμπεράσματα αυτών των συνομιλιών και να ζητήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσει απόφαση με τον κατωτέρω σκοπό, σε σχέση με τις αποφάσεις 845 (1993) και 817 (1993).

1. Αναγνωρίζεται ότι τρεις διοικητικές περιοχές του Πρώτου Μέρους ονομάζονται Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία και ότι το έδαφος του Πρώτου Μέρους περιλαμβάνει μέρος της ιστορικής Μακεδονίας.

2. Αναγνωρίζεται ότι το συνταγματικό όνομα του Δευτέρου Μέρους είναι Δημοκρατία της Μακεδονίας και ότι το έδαφος του Δευτέρου Μέρους περιλαμβάνει μέρος της ιστορικής Μακεδονίας.

3. Παρά το συνταγματικό όνομα του Δευτέρου Μέρους το όνομα του Δευτέρου Μέρους το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιείται διεθνώς (το «Επίσημο Διεθνές Ονομα») ως περιγράφεται κατωτέρω θα είναι: [Βλέπε Παράρτημα Α].

4. Το Επίσημο Διεθνές Ονομα θα αντικαταστήσει το «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» ως επίσημο όνομα του Δευτέρου Μέρους στον ΟΗΕ ευθύς αμέσως.

5. Το Επίσημο Διεθνές Ονομα θα χρησιμοποιείται ως το όνομα του Δευτέρου Μέρους (α) σε πολυμερείς συνθήκες, συμβάσεις και συμφωνίες (β) διαβατήρια και (γ) για την ένταξη σε, και επίσημη χρήση σε, διεθνείς οργανισμούς.

6. Προτείνεται το Επίσημο Διεθνές Ονομα να συζητηθεί για χρήση σε άλλες επίσημες διεθνείς περιπτώσεις και σε επίσημη διμερή διεθνή χρήση. Το Επίσημο Διεθνές Ονομα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται όπου κρίνεται σκόπιμο σε συντομευμένες μορφές σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πρακτική που ισχύει σε ανά λογους διεθνείς οργανισμούς και συνεπές με την αποδεκτή πρακτική η οποία εφαρμόζεται γενικώς από τα κράτη, εκτός από όσα αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο 7.

7. Η λέξη «Μακεδονία» μόνη της δεν θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως επίσημο όνομα, τυπικό είτε άτυπο, του Δευτέρου Μέρους, είτε ως το επίσημο όνομα οποιουδήποτε άλλου κράτους.

8. Κανένα κράτος δεν θα έχει αποκλειστικά δικαιώματα, πολιτικά είτε εμπορικά, στα ονόματα «Μακεδονία» ή «Μακεδονικός» μόνο του.

9. Τα ονόματα «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» μπορεί να χρησιμοποιούνται εμπορικά και από τα δύο Μέρη και από τους πολίτες και από οργανωμένες ομάδες νομικά αναγνωρισμένες εκάστου των δύο Μερών αλλά μόνο σύμφωνα και υποκείμενο στην υφισταμένη διεθνή νομοθεσία, σε συμβάσεις και πρακτικές οι οποίες αφορούν τη χρήση γεωγραφικών ονομάτων για εμπορικούς και παρόμοιους λόγους.

ΙΙΙΤο κάθε Μέρος θα τηρεί αυστηρά τους όρους της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995 εκτός των όσων τροποποιούνται κατωτέρω.

ΙVΤο κάθε Μέρος αποκηρύσσει ρητώς κάθε εδαφική διεκδίκηση επί του άλλου Μέρους και δεν θα υποστηρίξει οποιοδήποτε αλυτρωτική δήλωση με κανέναν επίσημο τρόπο και θα ενεργήσει ώστε να αποθαρρύνει κάθε παρόμοιο ισχυρισμό όσων υποτίθεται ότι ενεργούν για λογαριασμό είτε για το συμφέρον αυτού του Μέρους.

VΤα Μέρη θα εκφράσουν την πρόθεσή τους να προσέλθουν σε συζητήσεις για μια συμφωνία είτε για κοινή διακήρυξη και θα επιβεβαιώσουν την επιθυμία τους να εντείνουν τις ειρηνικές και στενές σχέσεις τους, να εκφράσουν τον σεβασμό τους στην κυριαρχία εκάστου, στην εδαφική ακεραιότητα, την πολιτιστική κληρονομιά και να επιβεβαιώσουν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν στενά σε προβλήματα ασφαλείας, οικονομικής ανάπτυξης και σε άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

VΙΤα Μέρη θα εκφράσουν την πρόθεσή τους να αρχίσουν συνομιλίες με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής επιτροπής η οποία θα εξετάσει και θα κάνει υποδείξεις σχετικές με πολιτιστικά και εκπαιδευτικά θέματα όπως αυτά θα προτείνονται στην επιτροπή από τα Μέρη. VΙΙ Το Πρώτο Μέρος θα υποστηρίξει τις αιτήσεις του Δευτέρου Μέρους υπό το Επίσημο Διεθνές Ονομα για ένταξη στους κοινούς περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Βορειοατλαντικής Συνθήκης.

VΙΙΙΤο Δεύτερο Μέρος θα υποδείξει στις αρμόδιες διοικητικές αρχές να επανεξετάσουν την ονομασία εθνικών αεροδρομίων και να λάβουν υπ΄ όψιν τους τις εκφρασμένες ανησυχίες του Πρώτου Μέρους.

ΙX Το Δεύτερο Μέρος θα ενεργήσει μέσω συνταγματικών διαδικασιών για την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας η οποία αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο ΙΙ για να εξασφαλιστεί η κατά τη νομοθεσία του αποδοχή του Επίσημου Διεθνούς Ονόματος προς επίσημη διεθνή χρήση, όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΒΗΜΑ- ΠΑΛΙΟΤΕΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΛΛΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ!

http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=14592&m=B63&aa=2

Από τον Αναν στον Νίμιτς...

Δεν μπορεί η κυβέρνηση να καταστήσει συνυπεύθυνο τον Λαό

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ
gromaios@otenet.gr

Τον Απρίλιο του 1992 το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών αποφάσισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ονομασία του νέου «κρατιδίου» - έτσι αποκαλούσαμε τότε τα Σκόπια - εάν περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία» ή τα παράγωγά του... Οι πάντες εγνώριζαν ότι εγκλώβιζαν τη χώρα σε μια αδιέξοδη στρατηγική.
H ηγεσία και ο λαός της γείτονος δεν επρόκειτο να δεχθούν ποτέ την απάλειψη από το όνομα της χώρας τους του όρου «Μακεδονία». Οι περισσότεροι από αυτούς γεννήθηκαν με αυτό το όνομα. Ακόμη, έπρεπε να γνωρίζουν οι ηγέτες μας ότι η αστάθεια και οι συγκρούσεις που ακολούθησαν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας προσείλκυσαν το ενδιαφέρον και τη συνεχή παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και κυρίως των ΗΠΑ. Ηταν συνεπώς «φυσικό» όλοι να γίνουν σύμμαχοι και συμπαραστάτες του ασταθούς «κρατιδίου»...
Από το 1992 άρχισε ο μαραθώνιος των διαπραγματεύσεων για την αναζήτηση ονομασίας αποδεκτής και από τις δύο χώρες. Κάθε πρόταση, από τους μεσολαβητές της EE, των ΗΠΑ και του ΟΗΕ, περιείχε τον όρο «Μακεδονία», συνοδευόμενο με γωγραφικούς ή χρονικούς προσδιορισμούς - όπως το «Nova Makedonija». Μέχρι και τον Απρίλιο 2003 εμμέναμε στην αρχική στρατηγική, του Απριλίου 1991. Τότε προτείναμε την ονομασία «Goma Makedonija»...
Αυτή η αλλαγή πλεύσης πυροδότησε την αδιαλλαξία της ηγεσίας των Σκοπίων, η οποία αξιοποίησε παραγωγικά την άμεση εμπλοκή της Ουάσιγκτον στις διεργασίες και ανακατατάξεις στην περιοχή με επίκεντρο το Κόσοβο. Εμείς δεν δημιουργούμε «προβλήματα». Παραμένουμε «σταθερός σύμμαχος» των ΗΠΑ, εντός και εκτός ΝΑΤΟ, και με τη «Νέα Διακυβέρνηση» γίναμε και «στενός φίλος» και γενναιόδωρος πελάτης πολεμικών αεροπλάνων και άλλων...
Αιφνιδιάστηκε η κυβέρνηση όταν πέρυσι τον Νοέμβριο οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τα Σκόπια ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας». H αντίδρασή μας ήταν η αγορά, χωρίς διαγωνισμό, μερικών F-16! Τώρα «αιφνιδιάστηκε» η κυβέρνηση με τις προτάσεις Νίμιτς, με τις οποίες μας παρέχεται το δικαίωμα να έχουμε και εμείς τη Μακεδονία μας, αλλά με κάποιον προσδιορισμό εθνικό ή άλλον!
Εξευτελιστική ανατροπή. Μέχρι τώρα εμείς ζητούσαμε από τα Σκόπια να κρατήσουν το όνομα Μακεδονία με κάποιον γεωγραφικό ή άλλον προσδιορισμό. Τώρα τα Σκόπια κρατούν ατόφιο το όνομα και ζητούν από εμάς, εάν θέλουμε να χρησιμοποιούμε το όνομα Μακεδονία, να προσθέσουμε και κατιτί!
H κυβέρνηση δείχνει να τα έχει χάσει... Μιλάει για «προδοσία» των Αμερικανών. Αδικη η κατηγορία. H Ουάσιγκτον δεν έκρυψε την πολιτική και τις προθέσεις της. Το μήνυμα το είχε στείλει με την αναγνώριση της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας». Φταίει ο Μπους εάν το αγνοήσαμε;
Ζητεί η κυβέρνηση να αντικατασταθεί ο Νίμιτς. Γνωρίζει ότι δεν θα την ακούσουν. Αλλά και εάν αλλάξει, περιμένει κάτι καλύτερο;
Μιλάνε κάποιοι στην κυβέρνηση για δημοψήφισμα. Με ποιο ερώτημα; Ή ταν ή επί τας; Δεν χωράει άλλο ερώτημα. Διότι εάν πάμε για τον ύστατο συμβιβασμό, δεν μπορεί η κυβέρνηση να καταστήσει συνυπεύθυνο τον Λαό, ο οποίος δεν ευθύνεται για την παταγώδη αποτυχία της ελληνικής διπλωματίας.
Και για παρηγοριά μας λέει η κυβέρνηση ότι έχουμε το βέτο στην EE. Δεν πρόκειται να δεχθούμε την ένταξη της γείτονος στην Ενωση - αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις τις επόμενες ημέρες - με το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Ξέρετε για πότε μιλάμε; Για μετά δέκα, περίπου, χρόνια. Μέχρι τότε, μόνο εμείς δεν θα την έχουμε αναγνωρίσει!
Δυστυχώς, όπως είμαστε στριμωγμένοι με το Σχέδιο Αναν στο Κυπριακό, στριμωχθήκαμε με τις προτάσεις Νίμιτς στο Σκοπιανό. Θρίαμβος!

Το ΒΗΜΑ, 16/10/2005 ,
Σελ.: B63Κωδικός άρθρου:
B14592B632ID: 273139

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! ! !

Ολοι και ολες το Σαββατο στους δρομους!Ολοι-ολες για την Μακεδονια!!1 Μαρτιου 2008 και ωρα 18:00 στα προπυλαια και πορεια προς την Αμερικανικη πρεσβεια!Μην λειψει κανεις!Οχι στις ψευδοπροτασεις Νιμιτς!Ανοχη τελος στις προκλησεις των Σκοπιανων!Η Μακεδονια ηταν,ειναι και θα ειναι Ελληνικη!!! Ακολουθουν βιντεο για την Μακεδονια:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ!!!: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ 2!!!: Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!!!: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ!!!ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ ΣΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!!:

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2008

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!


Αυτο το μπλογκ διμιουργηθηκε επειδη το ποτηρι ξεχυλισε!Οι Σκοπιανοι θελουν την Μακεδονια!Δεν θα τους κανουμε την χαρη!!!Κατω τα χερια απ'την Μακεδονια!!!(συντομα θα ακολουθησει νεα αναρτηση.)